Solstua barnehage

solstua-barnehage1

Omsorg i Solstua barnehage

I Solstua barnehage er vi voksne som er opptatt av å høre og se barnet. Å gi barnet fysisk nærhet - som å bli klappet på kinnet, strøket over håret eller bli tatt på fanget.
Vi er voksne som lever oss inn i det som opptar barnet. Vi mener dette er grunnleggende for å skape en omsorgsfull relasjon.

"Omsorg har verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring". (jmf. Rammeplanen for barnehager).
Stabile og trygge voksne i Solstua gjør arbeidet med omsorg og oppdragelse nærmest optimal. Vi er konsekvente, samstemte og erfarne voksne som har diskutert oss frem til en felles plattform for normer og regler. Vi setter klare grenser og brytes de, får det konsekvenser. Dette skaper trygghet for barna.

Adresse: Morteveien 30, 1481 Hagan
Telefon: 67 06 15 35

Hjemmeside

 

solstua-barnehage3

solstua-barnehage5

solstua-barnehage4

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Solstua barnehage