Solstua Barnehage AS

solstua-barnehage1

1.Hva gjør Solstua til en god barnehage?
   Foreldrene i barnehagen vår har gitt oss disse tilbakemeldingene som vi tenker viser hvem vi er:

*Liten, nær barnehage, hvor det er en veldig stabil personalgruppe. Omsorgen og fellesskapet blir annerledes enn i en stor barnehage. Samtidig som at det er aldersinndelte grupper, sånn at det er fokus på at alle skal bli ivaretatt, etter behov.
*Ro, de har en naturlig ro i Solstua, som er veldig god, og som gjør det godt for små og store å være der.
*Barna blir sett og tatt imot på morgenen, viktig for barn og foreldre.
*Fokus på sosial kompetanse, fast og god struktur, men likevel dynamisk når noe oppstår.
*Barna blir flinke til å følge regler og ta vare på hverandre, pga. trygge og faste rammer i hverdagen.
*Behandler barna med respekt, tar dem på alvor! Er «på», og i forkant.
*Varm og hjemmelaget mat, fra bunnen!
*Lesestund på ettermiddagen er med på å binde dagen sammen, roer ned og skaper engasjement rundt leselyst
*Kommunikasjon med bhg: foreldresamtale, prat i garderoben ved levering og henting. De ringer fra barnehagen hvis det er noe. De legger ut bilder og oppdateringer på MyKid og bruker e-post ved viktige ting.
*God takhøyde, på alle måter. Tilrettelegging i forhold til religion, språk, allergier og andre behov
*Lekne voksne, mye latter både hos voksne og barn. Tøys og tull.
*Overskudd hos de voksne!


Vår visjon: ”Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene”

Denne visjonen sier litt om hvordan det er å gå i barnehagen, og hvordan vi skal jobbe for å nå målene våre.
I Solstua Barnehage skal vi gi barna opplevelser som gir de stjerner i øynene. Små og store øyeblikk som gir glede og følelse av mestring.
Som vi alle vet er det ikke bare de gode opplevelsene som gir oss kunnskap. Barna i Solstua skal få prøve seg og kjenne på egne grenser.
Noen ganger gir det oss skrubbsår, men sår gror og det kan gro fort med omsorg og tilstedeværelse fra trygge voksne rundt barnet.

 

Adresse: Morteveien 30, 1481 Hagan
Telefon: 67 06 15 35

Hjemmeside

 

solstua-barnehage3

solstua-barnehage5

solstua-barnehage4

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Solstua Barnehage AS