Folkedanslaget Kjerringa med Staven

”Kjerringa med Staven” ble stiftet 1976 og er det eneste registrerte folkedanslaget i Nittedal kommune.

Navnet som laget fikk, har bakgrunn i at de første faste danseøvelsene hver mandag ble holdt øverst i bygda, på det som den gang het Folkets Hus i Hakadal. I dag holder vi til på Utheim Grendehus i nærheten av Nittedal stasjon.

 

Helt fra starten har vi vært medlemmer i Norges Ungdomslag, og fra 1981 medlem i SAFA (Samarbeidsorganet for Folkedans og Folkemusikk i Akershus). Fra 2003 er SAFA vår eneste kontakt, noe vi har stor glede og nytte av.

 

Gjennom alle år har vi hatt en stabil voksenring med ca 40 aktive medlemmer. Vår første barnering fikk vi så tidlig som i 1978, men her har stabiliteten variert mer. Derimot holdes det kurs for barn hvert semester sammen med mor og far eller andre i familien. Kontaktperson er Kjersti Gullvåg Hasle, tlf. 67071078.

Så langt vi har hatt kapasitet til det og interessen har vært til stede, har vi arrangert kurs i gammel- og/eller folkedans.

 

Hver uke øver vi på de vanligste gammeldansene og turdansene, synger og danser fra vår rikholdige sangskatt. Introduksjonen har hele tiden lagets medlemmer selv tatt seg av.

Utallige er de oppvisninger vi har hatt i årenes løp på skolene og institusjonene i bygda vår og ved andre tilstelninger og arrangement både i kommunene og utenom. De fleste har bunader ved oppvisninger, men det er ingen betingelse å ha bunad for å være medlem i KMS.

 

Vi har deltatt ved en rekke Noregs Ungdomslags- stevner her hjemme og på Nordleikstevner i de andre nordiske landene, Island medregnet. Her kan også nevnes vår kontakt med danselagene i Nittedal vennskapskommuner i Sverige, Danmark og Finland, som vi har gjestet flere ganger.

 

 

Med hilsen Anne Hval Jensen. 

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Sanger fra bygda Kjerringa med Staven Kultur Folkedanslaget Kjerringa med Staven