Røverkollen i Lillomarka

roverkollen-antnnemast

Syd for Skytta ligger Røverkollen som er 395 meter høy.

På Røverkollen er terrenget relativt urørt og spennende. Vegetasjonen er variert på grunn av næringsrike bergarter som kalk. Nord i Røverkollen går grensa mellom Oslo og Nittedal/Akershus.

På toppen av Røverkollen er det utsiktstårn med imponerende utsikt – både mot Lillomarka, byen og Romerike.

På kollen finnes det flere såkalte varderøyser, og disse er fredet som kulturminner. Ved den største er det satt opp skilt som forteller at dette er en 3000 år gammel gravrøys fra bronsealderen.

Tårnet på toppen ble bygget i 1978 og er knutepunkt i telenettet til og fra utlandet.

Dette landemerket er godt synlig fra mange kanter, og på bildene kan man se det rage over Steinbruvannet.

Betongtårnet på toppen er hele 84 meter og rommer Røverkollen telesenter. Mobiltelefonmasten øverst er 29 meter høy.

roverkollen  roverkollen-hoest

roverkollen-likollen

Røverkollen troner over Likollen

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Røverkollen (395 moh.)