Rotnes FUS kulturbarnehage

Rotnes kulturbarnehage 1

Rotnes FUS Kulturbarnehage skal 86 barn i alderen 0 -6 år tilbringe dagen med et personale som er glødende - skapende - tilstedeværende.

Vi mye ute, og bruker nærmiljøet rundt oss; skogen, fotballbanen, Whitbakken og har en gapahuk rett utenfor barnehagen. I Rotnes FUS kulturbarnehage bruker vi drama som pedagogisk metode for å styrke barnas lekekompetanse, selvfølelse, fantasi og kreative egenskaper.

Rotnes FUS kulturbarnehage er en del av FUS -kjeden som har mål av seg om å drifte Norges beste barnehager. Vi er stolte av å være en del av dette teamet og jobber målrettet for å utvikle oss med blant annet FUS -visjonen som ledestjerne.

Adresse: Stasjonsveien 7
1482  Nittedal

Hjemmeside

Finn frem:

{jamap target_lat='60.054666' target_lon='10.876465 ' to_location_info='Rotnes kulturbarnehage' maptype='normal' map_width='700' zoom='15' toolbar_control_display='1' display_overview='1' }

Rotnes kulturbarnehage 2

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Rotnes Fus kulturbarnehage