Rådstua i Nittedal

raadstua-nov5

Rådstua er et kontorbygg i 4 etasjer, som sammen med kommunens rådhus fra 70-tallet utgjør et samlokalisert offentlig tjenestetilbud rundt "Brukertorget" for alle 19.000 nittedøler.

Statlige etater er leietagere i tillegg til Nittedal kommune, som leier 2/3 av bygget. Rådstua utgjør det 3. av til sammen 5 delprosjekter for utbygging av Mo sentrum, i hjertet av Nittedal. Reguleringsplanen for hele området er tildelt Nittedal kommune byggeskikkpris.

Bygget huser følgende etater: NAV Nittedal, brannstasjon, lensmannskontor, legevakt, ambulansetjeneste og kommunale og statlige kontorer som teknisk etat og kirkekontor.

Byggets fasade er av rød murstein, betong og sibirsk lerketre.

Adresse: Rådhusveien 3, 1482 Nittedal

 

raadstua-nov4

raadstua-nov3

raadstua-nov1

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Rådstua i Nittedal