Øyvann, Nedre og Øvre

Nedre Øyvann

Øvre og nedre Øyvann ligger ved Langvann/Elvann i Nordmarka. Nedre Øyvann er lettest tilgjengelig fra skogsbilveien som går mellom Langvann og Elvann. Det er flere muligheter for å sette opp telt ved vannene, og man får oftest være i fred.

Her er bilder av Nedre Øyvann - ganske idyllisk!

Nedre Øyvann

Nedre Øyvann

Blåbær

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Øyvann, Nedre og Øvre