Nittedals omsorgsentre for eldre

Døli pleie- og omsorgssenter

Døhli

Døhli

Døli pleie- og omsorgssenter i Hakadal fremstår som et svært moderne alders- og sykehjem og har 72 plasser.
Døhli har både korttids/ langtids, rehabiliterings- og dagsentertilbud. Nybygget inneholder også omsorgsboliger.
Det tilbys aktiviteter, fotpleie og hårpleie.

I 2003 var det 100 år siden Døli  ble en kommunal institusjon.

Adresse:
Vargveien 1
1488 Hakadal
Tlf. 67 05 70 00

Les mer pm Døhli's tilbud

 

 

Skytta bo- og servicesenter

nittedal3007

Skytta

Skytta bo - og servicesenter har 30 heldøgns plasser i sykehjemmet og servicesenter hvor det er 30 leiligheter for eldre.
Skytta har korttids/ langtids, rehabiliterings- og dagsentertilbud. Det tilbys aktiviteter, fotpleie og hårpleie.

Siv.ark.Reidar Eckhoff ble i 1996 tildelt Nittedal kommunes byggeskikkpris for bygget.

Adresse:
Brennaveien 22
1481 Hagan
Tlf.: 67 06 24 70 

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Omsorgstilbud for eldre