Gårder i Nittedal og Hakadal

DSC 4699

I dag har jordbruket i Nittedal hovedvekt på korndyrking, som tilsvarer omtrent ¾ av jordbruksarealet.

Storfeholdet har gått betraktelig ned de siste årene, men vi kan heldigvis se kyr blant annet på Slattum, Hakadal og langs Rauerskauveien.

Her jobber vi med å lage presentasjoner av gårdene som finnes i Nittedal.

Foreløpig er det kun noen få. Send gjerne informasjon og bilder til oss som kan benyttes her.

nittedal4022

SAM 0798

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Næring Gårder i Nittedal