Hagantunnelen

nittedal2063

Hagantunnelen fra Gjelleråsen til Hagan ble åpnet nsdag 3. september 2003.

Tunnelen er 2,6 km lang. Kostnadsrammen var  på 335 millioner kroner.
Den totale strekningen fra Gjelleråsen er på ca 3,8 kilometer og omfatter ny vei på Slattum, 2,6 kilometer ett-løps tunnel med toveis trafikk forbi Hagan-området og vei derifra fram til dagens rundkjøring på Gjelleråsen.

Videre inngår blant annet omlegging av nåværende rv 4 fra tunnelåpningen og ny påkjøringsrampe til riksvei 22, og bygging av gang- og sykkelvei og støyskjerming ved Gjelleråsen.

nittedal2064

nittedal2065

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Næring Steder i bygda Hagantunnelen