Mortetjern barnehage

Mortetjernbh

Mortetjern barnehage er en av Nittedal kommunes barnehager. Barnehagen åpnet i november 1988, og ble bygget på i 1999.
Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, men også nær industriområder. Stort , variert og utfordrende uteområde

Adresse:
Mortetjern barnehage, Ørekytveien 1, 1481 Hagan, tlf 67059421

Avdelingene:   
Vepsebolet er en småbarnsavdeling fra 0-3 år, 12 barn tlf : 67059422
Maurtua : 3-6 , 18 plasser, tlf 95337471
Barkebilla : 3-6 år, 18 plasser, tlf 40037075
Ute 3 dager i uka, har lavvu i skogen.
Marihøna er en forsterket avdeling.
 tlf 40037076

Grunnbemanning for avdelingene er pedagogisk leder (førskolelærer) og 2 assistenter.
Marihøna har spesiell bemanning.
Barnehagen er øvingsbarnehage for førskolelærerstudenter.
Åpningstid: 7-17

Hjemmeside

 

mortetjern-barnehag1

mortetjern-barnehag2

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Mortetjern barnehage