Middelalderkirken på Dal

frognerkirke

I middelalderen omtales 2 kirker innenfor det nåværende prestegjeld, Hakadal og Nittedal. I 1723 ble de skilt ut som eget prestegjeld med Nittedal som hovedkirke og Hakadal som anneks. Kirken kaltes i eldre tid Dal kirke. Den ligger høyt og fritt over Dal-gårdene godt synlig når man kommer til Nittedal.

Den gamle middelalderkirken var svært lik Frogner Kirke som er avbildet. I motsetning til denne kirken som er helt restaurert, ble Nittedal kirke revet i 1868, året før den nye trekirken stod ferdig. Vinduene hadde antagelig innramming av hugget kalkstein og rundbuet overdekning.

Murene fra middelalderkirken er bevart i nærmere 1 meters høyde under den nåværende kirken. Foran den gamle kirken stod det et våpenhus. Dette ble første gang omtalt i 1662. Det var oppført av tre og ble bordkledd og bundet til kirkemuren.

I 1665 fikk kirken altertavle, det er denne som fremdeles finnes i dagens kirke. Da het det " I Corred befindes at vere giort it Nyt Alet og Altertaffle...., er forbrugt av 4 Tylter Bord".

I 1760 nevnes et tilbygg av tre for kirkegangskoner foran sydportalen.

Mer kan leses i eget hefte som finnes i lokalsamlingen til Nittedal bibliotek.

Det er reist et minnesmerke for kirken på Nittedal kirkegård.

frogner gamle kirke ruiner 1927

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Middelalderkirken på Dal