Markerud gård

markerud-1

Hovedbygningen på Markerud er Nittedals eneste fredete bygning. Den er nå snart ferdig restaurert.

Restaureringsarbeidet har gått over nesten 6 år. Markerud har fått god økonomisk og faglig støtte fra kulturminne-myndighetene i fylket. Også flere andre instanser har bidratt.

Markerud gård er en vakker ramme for barnedåp, konfirmasjon, fødselsdager eller andre begivenheter som skal feires. De kan dekke til 30 gjester i storstuen. Om sommeren, når den historiske hagen er i bruk kan de ha 60–70 gjester. Det er også plass til leietelt i hagen. Markerud har avtale med egen kokk eller catering som kan stå for nydelig mat. Man kan også bare leie lokalene og selv stå for mat og drikke.

Hovedbygningen

Hovedbygningen  på Markerud er en murbygning oppført tidlig på 1800-tallet. Bygningen er i halvannen etasje. Planen er strengt symetrisk  med et sentralt trapperom og like rom til hver side for dette. Trapperommet har en spesiell utforming med frittstående søyler. Svært mange av bygningsdetaljene er bevart i sin opprinnelige form. Bygningen har også en sokkeletasje der kjøkkenet tidligere lå. På 1880-tallet fikk huset et tilbygg i sveitserstil. Hovedbygningen ble fredet allerede i 1923.

Bygningen har hatt svært store skader på konstruksjonene pga av sopp og råteangrep. I 2006 ble restaureringsarbeidene satt i gang og fikk etter hvert preg av en redningsaksjon da det viste seg at  to av fasadene var i ferd med å rase ut. Restaureringen foregår etter antikvariske prinsipper og i nært samarbeid med antikvariske myndigheter. Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) har foretatt fargeundersøkelser og det er funnet flere lag med interessante tapeter fra ca. 1830 og fram til 1920-tallet.
 
markerud 1
 
Historikk

Markerud gård har hatt gårdsdrift siden middelalderen. Gården ble fra midten av 1600-tallet eid av ulike borgere i Christiania. På 1700-tallet inngikk gården som en del av de store skog- og jordbrukseiendommene som Collett-familien i Christiania kom i besittelse av.

Den nåværende hovedbygningen på Markerud er en murbygning oppført tidlig på 1800-tallet. Byggherre var trelasthandler Otto Collett. Markerud ble benyttet som utfartsted under jaktsesongen og som enkesete for Otto Colletts hustru Marthine Collett.

markerud 3

markerud1

markerud3

markerud2

På midten av 1800-tallet ble Markerud overtatt av Johan Lauritz Sundt som etablerte Nitedals Tændstikfabrik på jordet nedenfor hovedbygningen.
Huset tjente som direktørbolig for fabrikken inntil fabrikken ble flyttet til Helsfyr på slutten av 1800-tallet. Fra tidlig på 1900-tallet har eiendommen tillhørt Hans Prydz som var distriktslege, stortingsmann og i flere perioder ordfører i Nittedal. Etter mange års forfall ble hovedhuset  i 2005 kjøpt av Anne Prydz Sæterdal som har startet arbeidet med å restaurere bygningen og den historiske hagen. Dette arbeidet baserer seg på stor grad av dugnadsinnsats fra familie, venner og folk i nærmiljøet.

Norsk institutt for kultur-minneforskning har gjort dendrokronologisk undersøkelse (årrings-undersøkelse)  av de eldste bærebjelkene i huset. Disse er datert 1829.

Kilde: Markerud gårds hjemmeside 

Les mer om Markerud Gård

Kontakt:

Kirkeveien 27 1480 Slattum
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tel: 934 66 999

markerud 4

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Markerud Gård