lillo1

Lilloseter ligger sentralt i Lillomarka, omtrent midt mellom Aurevann og Langevann.

Lilloseter ligger i Nittedal, grensa mot Oslo går rett sør for serveringsstedet. Opprinnelig var Lilloseter en husmannsplass rett nord for dagens serveringssted, der låven står i dag. Bare grunnmuren er igjen av Gammelsetra. Når setra ble ryddet er usikkert, men inntil 1789 hadde Kjul gård seter der.

Opprinnelig hadde hele eiendommen ca. 125 mål, derav 30 mål innmark. Gammelsetra bestod av fire rom, fjøs, stall og låve.
Navnet Lilloseter fikk stedet i 1809 da brukeren av Lillo gård i Aker kjøpte skogen og setra.

Fra 1820 ble Lilloseter husmannsplass under Lillo gård.

I 1850 årene en gang, kom brukerne av Lilloseter fra Odalen. Det fortelles at noen hadde innbilt dem at de kunne gå til Amerika. Da de kom til Oslo med kua si som de leide med seg, fikk de vite at det nyttet ikke å gå til Amerika. De var heldige og fikk husmannsplass på Lilloseter. Fra rundt 1918 har det vært servering på Lilloseter.

I 1925 overtok Oslo Guldsmedarbeideres forening stedet og bygde Lilloseter Sportshall der Lilloseter Sportstue nå ligger.

Kilde: Turkameratene Nittedal

 

Les om Lilloseter Sportstue |  Hjemmeside

lilloseter-1920

Lilloseter i 20-årene

lillo2

lillo3

lillo4

lillo5

lillo6

Ørfiske Gård

På nordbredden av Ørfiske ligger plassen Ørfiske, som trolig ble ryddet i siste halvdel av 1600-tallet. Ifølge oppslagsverket "Marka fra A til Å" var den i sin tid husmannsplass under gården Døli, men ble eget småbruk i 1796.

Det er uvisst om Ørfiske er en såkalt finneplass.

Gården er nå i privat eie. (Klaveness)

(Kilde: Kjentmannsmerket.org)

Ørfiske Gård

orfiske-gaard-3

 

Sorskogen

sorskogen-1950 

Sørskogen på 1950-tallet.

Sørskogen er en gammel finneplass fra 1600-tallet, og senere husmannsplass under gården Skøien i Nittedal. Sørskogen ligger midt mellom de mer kjente sportsstuene Lilloseter og Sinober, like nord for Kjulstjern.

Som så mange markaplasser, tok også folket på Sørskogen i mot turfolket, både til helgeovernatting og forpleining i helgene.

Gamle markatravere husker nok med glede Aslaug og Alf Sørskogen som holdt til her inne i en årrekke - Aslaug helt fram til sin død i 1977.

Sørskogen og området rundt ble forøvrig brukt av Milorg i krigsårene, og folket på Sørskogen levde farlig disse årene.

Atle, sønn av Aslaug og Alf, driver fortsatt servering på Sørskogen i vinterhalvåret. Bestyrer er Mette Sørskogen.

Les mer på skifreningen.no

P4040005 

Sorskogen5 Sorskogen6

Trehjørningen

Trehjørningen (Trehørningen) i Nordmarka

Plassen Trehjørningen ligger ligger mellom vannene Trehjørningen og Langvann i den østre delen av Nordmarka, tett ved grensen til Hakadal i Nittedal kommune.

På grunn av nærheten til vår bygd har beboerne her alltid hvert mer knyttet til Nittedal/Hakadal.

Plassen var bebodd så tidlig som 1707 og var husmannsplass under Døli i Hakadal.

Navnet skrives i dag vanligvis som Trehjørningen, men tidligere ble brukt Trehiørningen. I kirkebøkene for Skedsmo/Nitedal har plassen ofte  blitt omtalt også som 3hørningen!
Man kan vel anta at navnet gjenspeiler av vannet har "tre hjørner".

Trehjørningen

Trehjørningen

Trehjørningen

Trehjørningen

nittebergsvangen2 nittebergsvangen1

Nebergsvangen (Nittebergsvangen)

kongleHvis du tar turen opp blåstien fra Spenningsby mot Spikertjernhytta vil du etterhvert komme til en åpen plass midt under høyspentledningen.

Her lå i sin tid denne seteren som tilhørte gårdene Nitteberg og muligens også Løkstad i Gjerdrum kommune.
Seteren ble lagt ned allerede i 1830-årene og det er nå kun stablede steiner som viser at det har hvert noe på plassen.

Denne seteren er også nevnt i P.Chr. Asbjørnsen's samlinger, En aftenstund i et proprietærkjøkken.

Kilde: Friluftsgruppa Utsyn og Gjerdrum historielag.

DSC 0054

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Lilloseter Markaplasser