Åneby

Åneby har 1 353 innbyggere per 1. januar 2013, og ligger langs Riksvei 4 omtrent seks kilometer nord for kommunesenteret Rotnes og 3,5 kilometer sør for tettstedet Løvstad.

Åneby er det største tettstedet i Hakadal, som er det ene av to kirkesogn i Nittedal.

Navnet kommer trolig av mannsnavnet Arne/Arnar.

Åneby stasjon er stoppested på Gjøvikbanen.

Kilde: Wikipedia

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Kultur Steder i bygda Åneby