Kruttverket i Nittedal

nittedal4009

Langs Ørfiskebekken finner man en rekke minner etter Nittedal Kruttverk som drev sin farlige og spennede virksomhet i en årrekke.

Du finner restene ved å ta av grusveien som går fra Kvernstuveien som er merket "Sinober 3,5 km". Gå over brua og gå deretter oppover slakt mot høyre.Etter hvert kommer man opp i en trang dal hvor det over alt finnes mange spor etter det gamle Kruttverket.

kruttverk 1

Stien er nå godt merket, og området har blitt ryddet for at man lettere skal få gjort seg kjent med dette området.Underveis er det satt opp skilt med informasjon om bygningene og om hva de ble brukt til.Det er dessverre ikke så mange spor igjen etter Kruttverket som man kan ønske, men man kan enkelt forestille seg spenningen rundt den farlige produksjonen av krutt. Vi anbefaler at du tar turen gjennom området, og avslutter med en stopp ved den vakre Vågedammen.

Området rundt og overfor dammen har i mange år hvert preget av stygge og forfalne bygninger. Dette er heldigvis i ferd med å bli historie da hele området er omregulert for boligformål.

nittedal4028

I forbindelse med regulering av Kruttverket ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser for å se om planen om utbygging av området kom i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det ble i forbindelse med undersøkelsen funnet tre kullmiler fra nyere tid (etter 1537) belliggende på tomten der den tidligere direktørboligen stod.

SISTE: Det er en storstilt utbygging av boliger i området, men man er nå (høsten 2013) i ferd med å sette opp skiltene med informasjon slik de tidligere ble satt opp.

Historikk

Noe av historien finner du her.

Hans Nordby har skrevet en hovedfagsoppgave om verket, og denne kan man låne på Nittedal Bibliotek.

 

kruttverk013

kruttverk012

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Kruttverket