Krigsminnesmerket over Åneby-leiren

P8130033-001

Ved bensinstasjonen i Hakadal står et minnesmerke reist ved frigjøringsjubileet i 1995.

Minnesmerket er reist for at vi skal huske at det lå en fangeleir på jordet her under siste verdenskrig. Åneby-leiren var den første av sitt slag i Oslo-området, og ble benyttet noen måneder i 1941.

Les mer

fangeleir 

aanebyleiren

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Krigsminnesmerke Åneby