Skolehelsetjenesten i Nittedal

barn


Skolehelsetjenesen er et tilbud til alle barn i skolepliktig alder.

Skolehelsetjenesten kan tilby:

    Vaksinasjon i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogram.
    Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov.

    Forebyggende helsearbeid i form av undervisning, opplysningsarbeid, samtaler individuelt og i grupper.

    Samtaler med eleven og/eller foresatte innenfor områder som oppfattes som helseproblemer. Det være seg psykososiale problemstillinger, vanskeligheter i hverdagen, problemer med familie og venner, skoletretthet, livsstil og rusmidler, kosthold,spiseproblemer.

    Råd og veiledning til barn, unge og deres foreldre.

    P.I.S. : Helsesøster, i samarbeid med annen fagpersonelle (feks utekontakten og sosionom), gir tilbud om grupper for ungdom som har opplevd samlivsbrudd. I gruppen får ungdom anledning til å bli kjent med andre i samme situasjon. De får dele erfaringer, snakke om hverdagen sin, motta støtte og oppmuntring, og gi hverandre råd og tips. Gruppene skal være et fristed i hverdagen og de bestemmer selv om de vil være med. For mer informasjon, kontakt helsesøster på skolen.

Les om hele tilbudet

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Nittedal Helsetilbud Skolehelsetjenesten