Nittedal Legevakt

Døgnåpen telefon 67 07 15 00

Ring for timebestilling

Adresse:
Nittedal Rådhus, Rådstua, Rådhusveien 3 1482 Nittedal

VED AKUTTE LIVSTRUENDE SITUASJONER RING AMBULANSE 113


Vi hjelper deg når det haster

Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til fastlegens vanlige kontortid. Det kan være plutselig oppståtte eller alvorlig forverrede symptomer som:

  • Smerter i brystet eller magen
  • Pustevansker
  • Nedsatt allmenntilstand hos barn
  • Alvorlig psykisk sykdom
  • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
  • Kuttskader som må syes

Legevakt er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring. Da bør du kontakte fastlegen.

Legevakten har lege tilgjengelig alle hverdager fra 16 - 07 og helg/helligdager hele døgnet.
På dagtid fra 07 - 16 er det alltid et av fastlegekontorene som har legeberedskap (ansvar for øyeblikkelig hjelp).

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid ring legevakten, og vi formidler kontakt med det fastlegekontoret som har beredskap.

Ring oss og spør!

 

Andre viktige telefonnummer

 

doktor2

Illustrasjonsbilde

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Nittedal Helsetilbud Nittedal Legevakt