Kirkeby skole

Kirkeby skole

Kirkeby skole ligger nord i Nittedal langs Gamleveien i Hakadal. Skolen dekker barnetrinnene fra 1. til 7. klasse.
Skolen ligger flott til i skogkanten innunder Romerikåsen.

Visjon: En levende skole

  • En skole der det foregår mye interessant og spennende, og der det er godt å være og mye å lære for barn og voksne.
  • Et sted der arbeidsgleden synes og hvor en gleder seg til å komme hver dag.
  • Vi ønsker en skole der trygghet, anerkjennelse, samarbeid og glede utgjør grunnlaget for trivsel, mestring og lærelyst.

Enhetsleder: Roger Tvenge

Elevtall: 341

Adresse:Kirkebyveien 7, 1488 Hakadal

Telefon: 67059390

Hjemmeside

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Kirkeby skole