Idrett og sport i Nittedal

 rotneshallen

 

Ren idrettNittedal har et mange aktive klubber for sport og idrett.

Nittedal idrettsråd er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité gjennom idrettskretsen, og underlagt NIF’s lov og bestemmelser. Idrettslag i Nittedal kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av Nittedal idrettsråd.

Nittedal idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Nittedal Idrettsråd

Slattum kunstgressbane 1

Hauger Golfbane

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Idrett