Hakadal Verk

DSC00652
 
Hakadal Verk ligger nord i dalen, og eies i dag av Løvenskiold-Vækerø, og sorterer under avdelingen Løvenskiold Skog
 
Man driver utstrakt jordbruket på eiendommen som består av 1600 da jord. Det dyrkes korn og oljevekster på 1050 da mens det er gras og beite på 550 da. Av dette leies 235 da til eng og beite.
 
Hakadal Verk har lang historie tilbake, som kan leses på våre historiske sider. Eiendommen ligger langs den gamle Greveveien, og er et yndet utfartssted for fotturer og sykkelturer i marka. Det er satt opp boks for å løse fiskekort i Nordmarka. Her kan man kjøpe dagskort eller kort for lengre perioder.
 
Den såkalte Rondanestien går også gjennom Hakadal Verk på sin ferd. Stien strekker seg fra Bjørvika i Oslo opp gjennom Nordmarka og Romeriksåsene. Stien avsluttes ved Hjerkinn på Dovre.
 

Les historikk

 

 
Hakadal verk Bjoertvedt
Fotograf dette bildet: Bjørtvedt
 
 
P8130016
 

hakadal verk 5

hakadal verk 4

hakadal verk 6

hakverk-bolig

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Hakadal Verk