Hakadal Ungdomsskole

hakadal-uskole 1

Hakadal Ungdomsskole vil utvikle elevenes evne til bevisstgjøring og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse. Samtidig skal skolen tilføre holdninger og kunnskaper som skal vare livet ut og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt. Undervisning og skolehverdag skal være preget av helhet og sammenheng.

Enhetsleder: Bodil Moss

Elevtall:220

Adresse: Sloraveien 7, 1488 Hakadal

Telefon: 67067710

Hjemmeside

 

hakadal-uskole 2

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Hakadal Ungdomsskole