Kattugle

kattugle1

Utseende

Fargen på kattuglen varierer fra rødbrun til gråbrun. Fra nebb til hale er den ca. 38 cm lang.

Utbredelse

Kattuglen holder seg i nærheten av området sitt gjennom hele året. Om dagen holder den seg rolig i redet sitt eller lent opp mot en trestamme. Om natten er den ute og jakter. Redet kan bli lagt i et hult tre, i et gammelt rede eller i store fuglekasser.

Mat

Kattuglen er en rovfugl. Den spiser mus og fugler, men kan også spise insekter.

Annet

Hunnen legger 3-5 egg i tidsperioden mars-april. Hun ruger på eggene, mens hannen skaffer mat. Eggene klekkes etter 28-30 dager og ungene er klare til å fly etter 27-32 dager. Det kan være vanskelig å få øye på kattuglen, men en kan høre den kjente "hooo…o…ho.ho.ho.hoo"-lyden på 2 kilometer avstand.

skog

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Fugler Kattugle