Nedre Øyvann

Øvre og nedre Øyvann ligger ved Langvann/Elvann i Nordmarka. Nedre Øyvann er lettest tilgjengelig fra skogsbilveien som går mellom Langvann og Elvann. Det er flere muligheter for å sette opp telt ved vannene, og man får oftest være i fred.

Her er bilder av Nedre Øyvann - ganske idyllisk!

Nedre Øyvann

Nedre Øyvann

Blåbær

 

Skyttaputten

Skyttaputten er et lite tjern beliggende i Skytta sør i Nittedal.

I området går en rekke stier, lysløype samt Greveveien som er turvei som går fra Maridalengjennom Nordmarka helt til Hakadal Verk.

Bebyggelsen ligger tett på tjernet.

2016 08 19 15.25.20

Skyttaputten

Skyttaputten

 

harestuvannet is 1

Harestuvannet er meget populært om vinteren. Her finner man isfiskere, skiløpere, isfiskere og andre som benytter vannet til fritidsinteresser.

I sørenden av vannet ligger Stryken, med mange fine løyper inn i Nordmarka.

Harestuvannet andre årstider

Viannet er også vedlig poulært resten av året, se flere bilder fra harestuavvnnet her.

harestuvannet is 2

DSC 0041

skiforeningens-scooter

harestuvannet is 3

salamander4

Lille Morttjern ligger ved siden av Galleri Wurth, det går turveier/stier dit både på baksiden av Wurth-bygget (starter ved Galleri Wurth).

Det går også sti dit fra Morteveien rett nedenfor Experts hovedkontor. På den andre siden av veien ligger Store Morttjern,

Dette lille idylliske tjernet er en del av Salamanderparken i Nittedal.

Lille Morttjern

Lille Morttjern

bergstjernet-2

Bergstjern ligger i skogen til garden(e) Berg i Hakadal, og det forklarer navnet. Tjernet omfatter de  tidligere Bergstjern og Ravndalstjern.

For om lag 50 år siden fikk Bergstjernet sin nåværende demning. Vannspeilet ble hevet slik at de to tjerna etter det har gått i ett, og kalles for Bergstjern.

Dette skjedde for å skaffe kommunen mer drikkevann enn det som kunne hentes fra Høldippla. Da  Nittedal gikk inn i Nedre Romerike Vannverk, ble Bergstjern reservevannskilde. Det koples inn på
nettet ved ledningsbrudd og andre forhold som gjør at bygda ikke kan forsynes med vann fra Glomma.

Kilde: Nittedalsturene.no

bergstjernet-1

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Friluftsliv Vann og elver