Fastleger i Nittedal

Nittedal1055

Her er oversikt over Fastlege-kontorene i Nittedal:

- Haganlegene

- Rotneslegene

- Hakadal Legekontor

 

Fastlege og bytte av fastlege

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

Disse gruppene rett til å stå på en fastlegeliste:

    Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge
    Asylsøkere som har D-nummer
    NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

Hvordan fungerer fastlegebyttet?

Du kan bytte fastlege selv, enten ved å logge deg inn på Min helse, eller ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500.  Du kan også sjekke hvilke fastleger som er ledige uten å logge deg inn. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Les mer om dine rettigheter og hvordan du kan bytte fastlege

 Fastleger i Nittedal

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Fastleger i Nittedal