Eiendomsmeglere privatmarked og eiendomstaksering

eiendom1

DnB Eiendom Nittedal
Telefon: 09 99 9
Mattias skytters vei 1
1482 Nittedal
Hjemmeside

 


 

EiendomsMegler 1 Nittedal
Mosenteret
Mattias Skytters vei 21
1482 Nittedal
Telefon 67 07 39 90
Faks: 67 07 39 89
E-post: www.eiendomsmegler1.no/nittedal

 


 

Krogsveen AS, Avd. Nittedal
Hagansenteret
Hellinga 8A
1481 Hagan
Tlf: 67 06 21 10  
Faks: 67 06 21 20
E-post: www.krogsveen.no

Hjemmeside

 


 

Steinar Edvardsen Eiendomstaksering AS
Medlem av Norges Takseringsforbund
Syenittvn. 4
1488 Hakadal
Tlf: p: 67 07 51 66
Mob: 93 06 49 85

 

eiendom2

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Eiendomsmeklere og eiendomstaksering