pinnsvin

Piggsvin eller pinnsvin, også kalt europeisk piggsvin, Erinaceus europaeus, art i piggsvinfamilien. Kroppens overside er dekket av om lag 6000 kraftige 20–25 mm lange, mørkebrune pigger, gulaktige ved basis og i spissen. Ansikt, ben og bukside er kledd med stive hår. Det har en mørk flekk på brystet, og snuten er uttrukket. Kroppslengde 20–30 cm, hale 15–40 mm og vekt 325–1200 g. 1–2 kull i året, 2–10 unger i hvert. Levetid 8–10 år.

Utbredelse
Forekommer i skog og kulturlandskap, fra kysten og opp mot skoggrensen. Utbredt over store deler av det vestlige og sentrale Europa. I Norge befinner pinnsvinet seg på nordgrensen av sitt utbredelsesområde. Flere steder er det satt ut av mennesker. Forekommer hovedsakelig langs kysten, fra området rundt Oslofjorden til like nord for Bodø i Nordland. Det er tettest bestand i lavlandet.

Mat
Piggsvinene er nattdyr som lever av insekter, meitemark, snegler, egg og fugleunger, mus, frosk og slanger.

Annet
Når de må forsvare seg, trekker de sammen muskellaget som dekker ryggen; piggene reiser seg og stritter til alle kanter. Muskellaget kan trekkes nedover og snurpes sammen slik at mesteparten av dyret dekkes av piggene. Lager seg hi om høsten og går i dvale om vinteren.

DSC 0020

Kilde: Store Norske Leksikon
https://snl.no/

dyrelivlogo

brunbjorn

Her finner du en enkel oversikt over dyr og fugler du kan finne i våre områder. Oversikten er ikke komplett!

dyreliv

linerle

toppmeis

Utseende

Enaste meis med fjærtopp på hodet. Den har gråbrun rygg, gråhvit underside og svarte og hvite tegninger på hodet. Den er ca 12 cm lang.

Utbredelse

Fuglen holder stort sett til i granskoger over store deler av Norge. Den har reder i fuglekasser og i grantrær.

Mat

Toppmeisen spiser frø og insekter.

Annet

Den får 4-8 unger. Den synger slik: sisisisi seheheherr.

DSC 1250

Ulv (Open lisence Morguefile)

 

Utseende

Ulven er et hundedyr, og hunden stammer fra ulven. Ulven er mer langbent enn de fleste hunderaser og den har fyldigere hale som henger rett ned i en bue ut fra kroppen. Tennene er også større og kraftigere. Kroppslengden er 100-150 cm og skulderhøyden 66-81 cm. Ulven veier mellom 35-45 kg  og blir ca.  15 år.

Utbredelse

Ulven holder til i skog og i fjellstrøk. Den lever i familiegrupper. Etter at ulven blir mer utbredt vil vi måtte regne med at ulven også slår seg ned i skogene som omgir Nittedal.

Mat

Kløvdyr er viktigste byttedyr, men den spiser alt fra mus til elg. Den fanger hjort, rev, hare, smågnagere, fugler, åtsel og husdyr. Ulven er fryktet og hatet. Dette er mye fordi den er et rovdyr som ofte tar sauer. Dessuten er det mange historier knyttet til ulven om hvor farlig den er. Mange er uenige i om ulven kan drepe folk.

Annet

Ulven ble mer eller mindre utryddet i Norge tidlig i dette århundret. Den ble fredet i 1973, og siden da har det blitt flere ulver. Det karakteristiske ulvehylene kan høres på en mils avstand under gode forhold.

Ulven

DSC06139

svarttrost

Utseende

Hannen er svart med gult nebb og en gul ring rundt øynene, hunnen er mørk brun over og lysere under og har brunt nebb. Den blir 27 cm lang.

Utbredelse

Svarttrosten er vanlig over store deler av Norge. Den har rede i trær og busker, i berghyller eller på bakken. I september – oktober trekker de fleste norske svarttroster sørvestover. Men langs kysten fra Oslofjorden til Trøndelag er det også mange fugler som overvintrer.

Mat

Fuglen liker mark, snegler, insekter og bær. Om vinteren spiser den mye på fuglebrettet.

Annet

Svarttrosten er nasjonalfugl i Sverige og en av Norges vanligste i hager og parker. I april legger den det første kullet på 4-5 blågrønne, spettede egg.  Den prøver å bygge redet skjult slik at ikke katter og skjærer finner det. Swng: En djup, langsom, svært velklingende plystring, med 2-3 sekunders lengde.

DSC 8133

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Dyr i marka Pinnsvin Dyreliv i marka