Mår

mr2

Utseende

Måren er brun med en stor gulhvit flekk på strupen og brystet. Kroppslengden er 40-55 cm og halen er 20-28 cm. Beina er korte og halen er bustete.

Utbredelse

Måren finness over det meste av landet. Den holder som regel til i tett barskog. Måren har få fiender, og holder den seg inne i den tette skogen er den nokså trygg. Måren har ofte bostedet sitt i et innhult tre, et tomt ekornreir eller lignende. De kan også bo på bakken i en jordhule.

Mat

Lever av fugl, hare, ekorn, mus med mer.

Annet

Mårhunnender 2-4 unger i april-mai. Ungene er sammenn med moren hele sommeren og forlater henne ikke før om høsten. Da er de like flinke jegere som moren. Skuddpremie og pelsjakt førte til sterk nedgang i mårbestanden rundt 1900-tallet. Måren ble fredet i 1930. Nå er det lov å drive jakt på mår over det meste av landet i november-mars.

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Dyr i marka Måren