Hjort

hjort

Utseende

Om sommeren er pelsen rødbrun og om vinteren gråbrun. Baken er hvit. Kronhjorten (hannen) feller geviret sitt i april-mai og det vokser ut et nytt utpå sommeren. Hunnen (hinda eller kolla) har ikke gevir. Ei hind veier 120-150 kilo, mens bukken veier ca. 180-240 kilo. Hjorten er det raskeste av de store pattedyrene våre.

Utbredelse

Hjorten er vanlig i store deler av Norge. Den lever i små flokker, og holder til på åpen mark, i skogen og opp mot fjellet. Hjorten er sky og unngår å komme for nær menneskene. Om dagen holder den seg i ro på skyggefulle steder. Om kvelden begynner de å lete etter mat. Hjorten har ikke noe bosted. De føder kalvene ute i "det fri". Gjennom arkeologiske utgravinger er det påvist at hjorten har holdt til her i landet fra førhistorisk tid.

Mat

Hjorten er plantespiser. Om sommeren spiser den gress, løv, lyng og rotvekster. Om vinteren spiser den blant annet lyng, einer og skjegglav.

Annet

I juni får hinda en kalv. Kalven kan reise seg og følge moren etter noen få timer.  Det blir drevet jakt på hjort over det meste av landet i september-november.

DSC 1410

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Dyr i marka Hjort