Gaupe

 gaupe (Open lisence Morguefile)

Utseende

Gaupen kan bli inntil 1.2 meter lang, og 60-75 cm høy. Vekten varierer fra 10 - 25 kg. Den blir som regel rundt 10 år gammel. Gaupen skifter pels vår og høst. Om sommeren er pelsen rødgrå, om vinteren hvitgrå. Halen er kort og ørene er spisse med svarte dusker på. I tillegg har den kraftig kinnskjegg. Dyret er kraftig, smidig, og langbeint.

Utbredelse

Gaupen er det enaste viltlevende kattedyret i Norge, og den lever i løv -og barskog over det meste av landet. Gaupen er sky og lever for seg selv på steder der det er vanskelig å komme til. Gaupen føder ungene sine i en bergsprekk eller under en tett gran.

Mat

Gaupen er et rovdyr og jakter blant annet på harer, rådyr, smågnagere og skogsfugl. Kan også ta sau, rev og mår. Når den jakter smyger den seg inn på byttet. Den forfølger ikke byttet over lengre distanser. Lykkes den ikke i første forsøk, gir den heller opp. Den kan også hoppe to meter rett opp i lufta for å fange fugl på flukt. Den spiser sjelden hele byttet, restene blir mat til andre dyr.

Annet

Gaupehunnender to eller tre unger i mai-juni. Disse oppfostrer hun alene. Ungene dier i 5-6 måneder, og de liker godt å leke seg som vanlige kattunger. Etter et år kan ungene gå på jakt og klare seg selv. Gaupen har stått i fare for å bli utryddet fordi det har vært drevet mye jakt på den, men i de senere åenea har antallet økt. Likevel er gaupen et sjelden dyr i Norge. Det finnes trolig bare 300-400 gauper i hele landet. Det drives jakt på gaupe over det meste av landet i februar-mars.

gaupe

gaupe-001

gaupe-002

gaupe

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Dyr i marka Gaupe