Bjørnen

brunbjorn

Utseende

Bjørnen er det største rovdyret som lever på land i Europa. Hannbjørnen kan bli
2-3 meter lang og opptil 350 kg tung. Bjørnen kan være mørkbrun, gråbrun, gulbrun eller nesten svart.
Den kan bli 35 år gammel.

Utbredelse

Brunbjørn finnes bare på den nordlige halvkule. Bjørnen er et skogsdyr som liker seg godt i bratt terreng. Da er den en mester i å ta seg fram. De fleste bjørnene i Norge lever i de store skogane på grensa til Sverige. Man har fra tid til annen sett bjørnen også i Nordmarka.Om vinteren går bjørnen i hi. Hiet er ofte i den øvre delen av skoggrensen i svært bratt terreng, og gjerne i snørike områder. Bjørnen har vintersøvn. Den går ikke i dvale slik som piggsvin og flaggermus. Den senker bare kroppstemperaturen og hjerteslagene, og sover mens den tærer på fettreservene den har bygd opp i løpet av høsten.

Mat

Bjørnen spiser alt fra frø, skudd og blader til røtter, frukt og bær. Den spiser også alle slags dyr fra maur, veps til smågnagere, fisk, rein og elg.

Annet

Bjørnen var nesten utryddet i Norge fordi det ble drevet så mye jakt på den. Nå er den fredet, og i dag øker de små bjørnestammene vi har i Norge. Rundt årsskiftet føder hunnen ungene sine i hiet. Hun får oftest 1-2 ungar annenhvert år. Ungene er ikke større enn rotter når de blir født, og de er både nakne og blinde. Ungene dier hele vinteren nede i hiet, men når vårsolen begynner å varme kryper hunnen og ungene ut. Ungene følger moren den første sommeren for å lære av henne. Hannen går oftest for

DSC06139

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Dyr i marka Bjørnen