Høldippeldammen som drikkevann

holdippel-host-2013-1

HØLDIPPELEN SOM DRIKKEVANN - LITT HISTORIKK:

vannsak
 

I 1961 ble det første vannverket i Nittedal, Høldippeldalen, åpnet. Ordet dippel kommer av det gammelnorske depill og betyr et lite tjern, men den vesle putten i Høldippeldalen ble i 1961 kommunalt vannverk for å forsyne stasjonsområdet med drikkevann. Dalen ble nærmest borte da man bygde den høye demningen, vi kan bare ane hvordan det har sett ut tidligere når man ser ned fra demningen.

Historien forteller at det i dalen tidligere var hoppbakke, og at det ble hoppet rundt 30 meter!

Innerst i Høgdaveien ligger vanntårnet hvor vannet ble ledet fra Høldippeldammen. Denne er fremdeles i bruk, og kan benyttes som reserveløsning hvis det oppstår problemer i vannforsyningen. Under kan du se bilder fra 1987 hvor man anlegger vei opp til vanntårnet.

Høldippelen var drikkevannskilde frem til 1989, da Nittedal ble knyttet til Nedre Romerike vannverk.

Vi har ofte hørt om brunt og grumsete vann så det er nok en fordel at drikkevannet vårt nå kommer Glomma.

vanntarn 1 vanntarn 2

Graving for å bygge vanntårnet innerst i Høgdaveien

Alle abonnenter i Nittedal kommune får nå vannet sitt fra Nedre Romerike Vannverk (NRV), som har Glomma som sin vannkilde. Etter inntak på 10 m dyp i elva ved Hammeren ved Sørumsand, pumpes vannet opp til en fjelltunnel på 3,7 km lengde, hvori vannet overføres til NRV sitt renseanlegg i Hauglifjell i Skedsmo. Denne tunnelen fungerer også som vannmagasin.

I Nittedal sitt vannledningssystem transporteres det rensede vannet til innbyggerne gjennom totalt ca. 100 km hovedvannledninger. For å sikre tilstrekkelig trykk benyttes 9 stk. pumpestasjoner (i tillegg 1 i reserve) og 5 stk. høydebasseng.

Holdippelen001

Kart:

{mosmap width='500'\|height='400'\|lat='60.070751'\|lon='10.852432'\| zoom='3'\|mapType='Satellite'\|text='sv DWO'\|tooltip='DWO'\| marker='1'\|align='center' }

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Drikkevann fra Høldippelen