Bygdebøker på biblioteket

P1050181

På Nittedal bibliotek finnes mye lokal litteratur. Her kan du blant annet finne:

* Bygdeboka - Gårds- og slektshistorie - B. Kirkeby Bind 1 Nittedal - Bind 2 Hakadal
* Nittedal og Hakadal gjennomtidene - B. Kirkeby
* Nittedal kommune i 150 år - T. Christophersen
* Det eldre Akershus - A. Engseth
* Naturgrunnlaget i Nittedal - 0. Prestvik
* Nittedal og Hakadal bondelag 1882-1982 - T. Christophersen
* Verneverdige kulturminner og kulturhistoriske miljøer - Miljøverndep.
* Gamle hus i Nittedal - Miljøverndep.
* Nordmarksfolk. Plasser og slekt gjennom 300 år - E.C.I Aabel
* Nordmarka og Nordmarksgodsets historie O.L. Lange
* Hakedals Verk - J. Dahl
* Jernverket i Hakadal - B. Kirkeby
* Til Bærurn og Hakadal - H.0. Christophersen
* Aas i Hakadal
* Matias skytters historier - P.C. Asbjørnsen
* Nordmarka. Eventyr og Eldorado - J. Dahl
* Søndre Nittedal Prestegjeld - S. Christie
* Søndre Nittedal: Glimt fra de siste hundre år P. Ruud
*
Nitedals Krudtværk A/S Fra Ullevoldsæter til Blå-skia - I. Halvorsen
*
Nittedal Ysteri Nittedal kirke - Ruud - Christophersen - Klafstad
*
Hakadal kirke - E.S. Engelstad
*
Hagen skolekrets 150 år Rotnes skole i 150 år - 0.J. Berg
*
Kirkeby skole 100 år - A. Th. Tandberg
*
Freden, våren og Varingen : Varingen 1946-1996 - T. Christophersen
* Krigsår i Nittedal 1940-1945 - P. Ruud
* Milorg område 1211 Nittedal og Hakadal-Fleischer
* Gjelleråsen I.F. 50 år, Jubileumsskrift
* Et naboskap blir til. Myrerskauens Vel - K.I~ingard
* Hakadalsfeltets historie 1946-1960 - 0. Ødegård

Nittedal Bibliotek finner du her

bokoms2 bokoms4 Bokomslag4 bokomslag5 bokomslag6 Omslag2 sorli sm

bjertnesbraatan1926

P1050175

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Bygdebøker på biblioteket