Bergstjern på Romeriksåsen

bergstjernet-2

Bergstjern ligger i skogen til garden(e) Berg i Hakadal, og det forklarer navnet. Tjernet omfatter de  tidligere Bergstjern og Ravndalstjern.

For om lag 50 år siden fikk Bergstjernet sin nåværende demning. Vannspeilet ble hevet slik at de to tjerna etter det har gått i ett, og kalles for Bergstjern.

Dette skjedde for å skaffe kommunen mer drikkevann enn det som kunne hentes fra Høldippla. Da  Nittedal gikk inn i Nedre Romerike Vannverk, ble Bergstjern reservevannskilde. Det koples inn på
nettet ved ledningsbrudd og andre forhold som gjør at bygda ikke kan forsynes med vann fra Glomma.

Kilde: Nittedalsturene.no

bergstjernet-1

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Bergstjern