Her forsøker vi å samle opp oversikt over hobby baserte foreninger i Nittedal og Hakadal.

Send gjerne tips om foreninger til oss!

file8721252218306

Nittedal - Hakadal Frimerkeklubb

POSTBOKS 20,

1486  NITTEDAL

Mer info

 

ForeningenNorden

Fra 28 medlemmer 10 år tilbake har lokallaget nå nær 300 medlemmer.  Konkurranselystne som vi er, er målet nå å ta igjen Oslos lokallag, som har 367 medlemmer. Med mange unge under 19 år mottas betydelige bidrag til nesten gratise  familieopplevelser. Medlemsmassen består av barnefamilier og besteforeldre fra hele Norden og stadig flere innflyttere fra andre land utenom Norden.

På politisk og religiøst nøytralt grunnlag tilbys bl.a: 

Sommerleir i Danmark for 11-13 åringer 

Kunstleir i Sverige for 13 - 15 åringer

Sommerjobber i Norden for de over 18. 

Ungdomskontakt i Norden 

Mer informasjon om Foreningen Norden fås på biblioteket.

Norden002

 

speider2

spgrNittedal Speidergruppe

Nittedal Speidergruppe er for både jenter og gutter i Nittedal kommune på Nedre Romerike. Vi er tilsluttet Norges Speiderforbund.

Småspeiderne har møter hver onsdag og 1-2 turer i halvåret.

Stifinnerne har møter hver onsdag og både patruljeturer og gruppeturer i løpet av halvåret.

Vandrerne har møter hver onsdag og mange turer i halvåret.

Hjemmeside

speider 

1. Slattum Speidergruppe

1. Slattum speidergruppe holder til i søndre del av Nittedal. Fra gammelt av het gruppa Slattum 1, men da det ble for mange speidere ble gruppa delt opp i to nye grupper. Disse fikk navnene 1. Slattum og Søndre Nittedal. Gruppene ble pr. 1/1-04 slått sammen igjen under navnet 1. Slattum speidergruppe.

Hjemmeside

 

KFUM-speiderHakadal KFUK- KFUM speidere

I KFUK-KFUM-speiderne ønsker de å gi våre medlemmer et møte med kristen tro, og bidra til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. De ønsker å ta på alvor at alle er skapt som hele mennesker, og det skal synes i arbeidet vårt og i verdiene vi formidler.

Hjemmeside

Kjulstjernhytta6

Krakos 1

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Barn og unge Speidergruppene i Nittedal Foreninger i Nittedal