Barnehagene i Nittedal

hundremeterskogen

Nittedal har et godt utbygget barnehagetilbud med både private og kommunale barnehager. De er samlet under mottoet "Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene".

Alle barnehagene i bygda gir barn under skolepliktig alder et pedagogisk tilbud i tråd med lov om barnehager og barnehagenes nasjonale rammeplan.

Nittedal kommune har for tiden 21 privateide og 5 kommunale barnehager.

Søk barnehageplass på nett:

Hovedopptak skjer 1 gang pr. år etter søknads-frist 01.03 og med oppstart i løpet av august.
Ved eventuell ledighet gjøres opptak også ellers gjennom året.

https://nittedal.ist-asp.com/nittedalpub/login.htm

 

fortet2

Rotnes kulturbarnehage 1

Steinroysa barnehage

nittedal2073

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Barn og unge Barnehager i Nittedal