Prosjekt Takknemlighet

logo-takknemlighet-gif

Prosjekt takknemlighet er et ungdomsinitiativ i regi av Utekontakten i Nittedal, som på femte året forsøker å gjøre en forskjell. Prosjektgruppen består per i dag av åtte ungdommer, i aldersgruppen 17-24 år. Disse blir veiledet av Utekontakten i Nittedal.

Tanken bak er å bidra til at ungdom i tilknytning til prosjektet får et mer utadrettet fokus som fører til at de ser sin egen situasjon i et nytt perspektiv. I tillegg ønsker vi å skape et engasjement for andres situasjon som vedvarer. Gruppen har også stor tro på “smitteeffekten” et slikt engasjement har på ungdommer i lokalmiljøet generelt, utover prosjektgruppen.

Se prosjektets hjemmeside

prosjekt

prosjekt2

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Barn og unge Informasjon Prosjekt Takknemlighet