Utekontakten i Nittedal

 Ungdom

Utekontakten er et lavterskeltilbud til ungdom i alderen 13- 23 år, i Nittedal kommune.

Utekontakten er organisert under Nittedal barneverntjeneste.

Når ungdommer og Utekontakten har kontakt, går mye av tiden til å snakke og å gjøre ting sammen. Ungdommer kan ha spørsmål om rus, psykiske problemer, være bekymret for venner som ikke har det bra, problemer hjemme, mobbing, overgrep m.m

Utekontakten ønsker å være til støtte samt være gode samtalepartnere som tar ungdom på alvor. De har taushetsplikt. Utekontakten kan hjelpe ungdom med å etablere kontakt, og delta på møter med hjelpeapparatet. Utekontakten gir støtte og oppfølging i vanskelige overgangsfaser, og kan være tilstede i eventuelle kriser.

Utekontakten er ofte tilstede der ungdommene samles, for eksempel på skole, fritidsklubb, arrangementer osv.

Ungdom som ønsker kontakt kan ringe/sende sms og avtale en samtale, eller komme innom basen. Utekontakten har base i etasjen over Seven Eleven på Rotnes, med inngang fra hovedveien.

Utekontaktens åpningstider er i hovedsak både på dagtid og kveldstid. Åpningstiden på kvelden er fra kl. 14.00 til 23.00. Det er også åpent annen hver helg og da er åpningstiden fra 16.00 til 02.00.

 

Henvendelse:
Vakttelefon:          90 50 45 60

https://www.facebook.com/utekontakten.nittedal

 

Kilde:Nittedal Kommune

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Barn og unge Informasjon Utekontakten i Nittedal