Rotnes Kirke

Rotnes Kirke

Nittedals nye kirke har plass til inntil 500 besøkende, og rommer mange funksjoner.

Kirken er organisert i tre parallelle skip i øst- vestretning:

- Kirkerommet får sakralt preg og ligger i midtskipet sammen med kirketorget. Det blir 270 sitteplasser, med mulighet for åpne inn mot sideskipet slik at det blir 500. Kirkerom og torg har store glassfasader mot kirkebakken med utsyn mot skogen i vest.
- Ungdomssal, stue og kjøkken ligger i sydskipet. Ungdomssal og stue har utsyn mot kulturlandskap i syd.
- Møtesal, barnerom, døgnåpent kapell og rom knyttet mer til daglig drift av kirken ligger mot nord mot kulturtorget.

Plassering

Kirken er plassert mot vest på tomten i svakt skrånende kulturlandskap rett nedenfor Mo gård og med nærhet til kulturhuset. Kirkebakken ligger ved kirkens hovedinngang og tårn mot vest lett tilgjengelig fra parkering og gangvei fra syd. Det er lagt vekt på at kirkebakken er solrik og skjermet mot vind og trafikk.

Kirketårnet

Kirketårnet er 25 meter høyt og 5 meter bredt. Utformet i furu fra Løten, og veier 12 tonn. I tårnet skal det være to kirkeklokker i bronse, laget av Olsen Nauen Klokkestøperi på Barkåker. De vil ha inskripsjonene ”Nåde” og ”Fred”.

Kirken adresse er:

Borghild Rudsvei 1, 1482 Nittedal

Kilde: Nittedal Kommune

 

Rotnes Kirke

Rotnes Kirke

Rotnes Kirke

Rotnes Kirke

 

inTro logo

inTro—fra sted til sted er trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet for barn og unge fra 0-18 år. Med trosopplæringen vil vi gi ord og opplevelser som svar på barn og unges eksistensielle spørsmål. Vi vil legge til rette for at den kristne tro kan være en viktig ressurs i deres identitetsutvikling, samt et redskap for livstolkning.

Gjennom inTro ønsker vi å bygge fellesskap som har de holdningene og verdiene som Jesus lærte disiplene. Vi vil se barn og unge som lærer å praktisere og vokse i egen tro. Vi ønsker at de skal kjenne ansvar for eget og andres miljø samt finne sin plass og tilhørighet i menigheten.

Les mer om tilbudet

Les om ungdomstilbudet Pluss

barn3

 

hakadal kirke 5

Hakadal Kirke holder vanligvis åpent noen uker om sommeren fra kl. 11-16.  Velkommen!

Her blir det mulighet for å ha en stille stund i kirken, treffe hyggelige mennesker over en kopp kaffe i Kirkestua og få beundre - og kjøpe - fra kunstutstillingen i Kirkestua som kunstneren Sissel Vagard som står for.

Ta en titt på kirkens interiør og utsmykning, og ha en stille stund med meditasjon og lystenning.

Følg skilting fra riksvei 4.

 

hakadal kirke 1

hakadal-kapell

 nittedal kirke lufta

 

Virksomhetsområdet til Nittedal kirkelige fellesråd omfatter Nittedal og Hakadal sogn

NITTEDAL OG HAKADAL kirkekontor

Er en del av Borg Bispedømme.

Rådhuset, 1482 Nittedal.
Kontortid:
Mandag-torsdag kl. 10.00-14.00
Fredager stengt

Tlf: 67 05 90 41/67 05 90 48

E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
www.nittedal.kirken.no

 

Les mer om kirkene i bygda:

Nittedal kirke

Hakadal Kirke

Rotnes Kirke 

rotnes kirke JM Norge

soulchildren 

Andre sider:

betel

kirkestua-2

Finn frem til Nittedal Kirkestue:

{jamap target_lat='60.009033' target_lon='10.947034' to_location_info='Nittedal Kirkestue' maptype='normal' map_width='700' zoom='15' toolbar_control_display='1' display_overview='1' }

 

SAM 1016

I flotte omgivelser, kneisende på høyden nord for Kirkebygårdene på østsida av dalen, ligger Hakadal kirke. Her har den stått siden begynnelsen av 1600-tallet, og er Romerikes eldste trekirke. Hakadal kirke står på middelalderkirkegrunn. i 1598 ble kirken omtalt som et øde kapell; Hakadal lå øde etter Svartedauden.

Første gang vi hører om en kirke i Hakadal er i Biskop Eysteins Jordbog, hvor det i 1393 ramses opp de gårdene som hørte til kirkens gods. Kirken ble da omtalt som S. Laurentius kirke. Hvor lenge denne middelalderskekirken kirken har stått, vet vi ingen ting om, men ved en vistias i 1589 eksisterte den i alle fall ikke.

Den første besiktigelse av kirken som vi kjenner om, fant sted i 1675, da det fremgår at kirken trengte reparasjoner.     

hakadal kirke 2 

I 1688 ble det igjen holdt besiktigelse av kirken, og den beskrives slik:

Kirken og dens kor er av tømmer og sider og gavler er sydd og bekledd med bord. Syning og gavler trenger å tjærebredes, Kirkens eget tak er av spån og "snart udøgtig av elde" og mangel på vedlikehold. Korets tak er belagt med taksten og "dråbfældig" på et par steder. Tårn er det ikke på eller ved kirken.

Den eldste delen av kirken består som nevnt av en tømmerkirke, og er den eldste delen av den nåværende kirken, og ble reist i begynnelsen av 1600-tallet. Denne delen utgjør nå kor og skip. I 1691 ble det reist sakristi av tømmerlaftverk på nordsiden av koret. Skipet fikk et tilbygg mot vest i 1732, og den ble innviet på nytt 30. desember 1732.

Den 16. august 1723 skiftet kirken eier. Kongen solgte da kirker for å skaffe penger til krigføring, og alle kirkene i Skedsmo Prestegjeld ble solgt på auksjon til høystbydende som het Mogens Lauritzen. I 1732 ble kirkene solgt til en ny eier, Erik Mogensen. Kjøperen hadde plikt til å holde kirkene i god stand.  

hakadal kirke 3

Tårnet ble bygd så sent som i 1849. Den nåværende alterring ble satt opp i 1880-årene, den gamle var firkantet. I ca. 1890 ble sakristiet oppbygd på nytt etter at det gamle ble revet, og hele kirken ble samtidig malt av teatermaler Krogh. Godseier N. O. Young på Aas gaard forærte på det tidspunktet orgelet som fremdeles visstnok er i bruk den dag i dag.

Når man kommer inn i kirken, er det også mye gammelt og vakkert å se. Den barokke altertavla fra begynnelsen av 1700-tallet ble sannsynligvis skåret ut av Johan Jørgen Schram. Han var også mester for prekestolen med himling og døpefonten. Prekestolen og altertavla er dekorert med ekte bladgull.

Fire brudestoler, barokkopier med gyllenlær, er gitt av Aas gård. Her er også en over 300 år gamle rituelle kar, deriblant en kalk fra 1685. Et annet har innskriften «Oblat Æske Der er Givit til Hachedal kirke av Herr Cammer Raad Hans Sverdrup Og Hans Hustrue Antonette Ancher Ejere av Hachedals Werk».
 

Utenfor kirken kan man se en minnestein over svenske dragoner i Carl XII's hær som falt i slaget ved Bjørgesæter 27. mars 1716 og ligger gravlagt her. Carls XII gikk gjennom Nittedal med felttog for å falle den norske hæren i ryggen fra nord.

Nord for kirken ligger flere gravhauger fra jernalderen.

På kirkegården kan man finne gravstein over tidligere ordfører Lars Moe, gjenreist som minnestein for Nittedal kommunes 150-års jubileum i 1987. Det finnes også minnestein over Karl XII's dragoner.

Hakadal kirke har 150 sitteplasser.

altertavle sm hakadal kirke 4

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Barn og unge Kirkesamfunn